FRAC S.A.
35-959 RZESZÓW
UL. LWOWSKA 6
NIP: 684-000-91-18
REGON: 37 000 75 21
KRS: 00000 73 83 7
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 319.000,00
ZAREJESTROWANO: SĄD REJONOWY w RZESZOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO